Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Podnikání s rejstříkem trestu

Výpis z trestního rejstříku je základním dokumentem, který se předkládá při vyřizování podnikatelského oprávnění. Pokud tedy máte záznam v rejstříku trestu, může to být pro vás velký problém a překážka. Naštěstí i ta se dá obejít, pokud víte jak. Záznam v rejstříku můžete mít sice i kvůli nějaké maličkosti, ale i ta dokáže bránit úspěšnému byznysu nebo i dokonce zaměstnaneckému poměru, jelikož k této skutečnosti mnozí zaměstnavatelé přihlížejí.  

 

Bezúhonnost dle živnostenského zákona  

Jako podnikatel dle živnostenského zákona musíte splnit požadavek bezúhonnosti, který na vás klade živnostenský úřad, na němž si budete vyřizovat své oprávnění. Bezúhonnost vypovídá o morálních a občanských kvalitách, budí samozřejmě také vyšší důvěryhodnost u klientů. Pokud byste si měli totiž vybrat, zda budete spolupracovat s člověkem, který má záznam v rejstříku trestu nebo s někým, kdo je bez záznamu, pravděpodobně si vyberete toho bezúhonného.  

Bezúhonnost je definována následovně. Jestliže trestný čin spácháte úmyslně a bude vám uložen trest odnětí svobody alespoň na jeden rok, tak nejste bezúhonní. Dále je problematické, když spácháte trestný čin, který souvisí s podnikáním (zde nerozhoduje, zda jste byli odsouzeni). Může se jednat o trestný čin úmyslný nebo i z nedbalosti. Jaké jsou trestné činy, které souvisejí s podnikáním? Jedná se o trestné činy daňového charakteru, proti autorskému právu, proti právům k databázi, hospodářské kázni a soustavě nebo proti majetku.  

 

Jak podnikat s rejstříkem trestu  

Pokud chcete podnikat i přes svůj záznam v rejstříku trestů, můžete se stát společníkem jakékoliv obchodní společnosti, nesmíte však být jejím jednatelem. Můžete mít obchodní podíl a aktivně se podílet na řízení firmy, nemůžete však být jejím zakladatelem, jelikož byste potřebovali živnostenské oprávnění, které v podmínkách ČR nezískáte.  

Zaměřit se můžete také na podnikání v zahraničí, kde rejstřík trestu není problém a výpis z něj zde vůbec nepožadují. Mezi tyto země, ve kterých můžete takto pohodlně podnikat, patří například Polsko, Maďarsko nebo Bulharsko. Vždy si ale prozkoumejte legislativu daného státu nebo se poraďte s odborníky, jelikož tyto požadavky se neustále mění.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!