Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Zvýšení základního kapitálu

Každá obchodní společnost vzniká s nějakým základním kapitálem a v průběhu jejího působení na trhu může dojít k jeho zvýšení. Existuje mnoho motivů, proč se společníci rozhodnout zvýšit kapitál své firmy až v průběhu podnikání, místo aby do ní investovali hned na samém počátku. Zvýšení základního kapitálu je běžným jevem u všech typů obchodních společností. Nejčastěji se k němu přistupuje u společnosti s ručením omezeným nebo u akciové společnosti.  

 

Důvodu pro zvýšení základního kapitálu  

Prvním a zásadním důvodem, který vede ke zvýšení základního kapitálu, je touha firmy vzbudit větší důvěryhodnost v zákaznících nebo ve svých partnerech. Zvyšování kapitálu z jiného důvodu většinou potřebné není. Vhodné je také, když si chcete jako firma sjednat úvěr a banka chce vidět, jaké máte k dispozici prostředky. Spíše ale než ty zkoumá také, jak máte vysoký obrat a v jaké situaci se vy jako samotný žadatel nachází. Mnohdy se tedy základní kapitál vůbec nemusí řešit.  

 

Jak zvýšit základní kapitál  

Je několik způsobů, které vedou ke zvýšení základního kapitálu. Konečné rozhodnutí musí učinit nejvyšší orgán společnosti, kterým je valná hromada. Aby ke zvýšení došlo, musí pro něj být alespoň dvě třetiny všech společníků, pokud tato skutečnost není upravena jinak ve společenské smlouvě. O rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu se sepisuje notářský zápis.  

Zvýšení základního kapitálu vymezuje zákon o obchodních korporacích a stanovuje způsoby, jak může ke zvýšení dojít. Zvýšení probíhá z vlastních zdrojů nebo převzetím vkladové povinnosti ke zvýšení dosavadních vkladů či k novému vkladu. Oba způsoby mohou být také kombinovány.  

Rozhodnutí valné hromady je specifický dokument, který obsahuje částku, o níž se kapitál zvyšuje, lhůtu pro převzetí vkladové povinnosti, určení druhu podílů, popis nepeněžitého vkladu, pokud se nejedná o vklad peněžitý a lhůtu pro odevzdání kmenového listu (platí pouze v případě, že společnost skutečně vydává kmenové listy).  

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!