Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Jak figuruje sídlo firmy na smlouvách, daňových dokladech a v rejstřících?

Sídlo firmy a místo podnikání je nedílnou součástí společenských smluv, zakladatelských listin, kupních smluv a dalších obchodních dokumentů, které mezi sebou osoby uzavírají. Nezbytný je také jeho zápis do obchodního rejstříku. Sídlo firmy je nutné uvádět v takovém rozsahu, jak je uvedeno v legislativě. Změna sídla se hlásí příslušným orgánům, které ji zanesou právě do veřejného rejstříku a do další dokumentace, kde je sídlo později možné ověřit.

 

Sídlo společnosti na faktuře 

Sídlo firmy nebo místo podnikání můžeme běžně vidět na faktuře - daňovém dokladu. Tento doklad totiž musí disponovat skutečností o tom, kdo je poskytovatel služby/prodejce a často je zde také uveden odběratel/příjemce. Zejména zde budí prestižní dojem sídlo firmy v Praze. Do takové firmy zákazníci většinou přirozeně vkládají vyšší důvěru.

 

Sídlo firmy ve společenské smlouvě 

Místo podnikání či sídlo společnosti se uvádí při sepisování společenské smlouvy, zakladatelské smlouvy nebo zakladatelské listiny. Tento dokument má formu notářského zápisu a slouží k založení společnosti. Bez uzavření této smlouvy není žádné právnické osobě dovoleno podnikat. Jestliže toužíte po prestižnějším sídle a nemůžete si jej dovolit, můžete zde uvést i svou virtuální kancelář. Ta spolehlivě splní svůj účel, zatímco vy můžete dále pracovat ze svých vlastních prostor. Do společenské smlouvy se kromě sídla uvádí také jméno firmy, předmět podnikání, výše základního kapitálu či údaje o jednatelích společnosti (nebo dalších osobách, které ji zastupují navenek). Kromě společenské smlouvy se sídlo vyskytuje i v kupní smlouvě, smlouvě o pronájmu, převodu nemovitosti apod. 

Důležité je rovněž jeho správné uvedení v obchodním rejstříku - často zde stačí uvést pouze obec - sídlo firmy Praha. Jestliže podnikáte jako živnostník, sídlo se zapisuje do živnostenského rejstříku. V případě obchodních společností jej najdete jak v živnostenském, tak i v obchodním rejstříku. Existují pak veřejné registry, ve kterých je možné osoby vyhledávat a jejich skutečná sídla si ověřit.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!