Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Jaké náležitosti musí splňovat nájemní smlouva?

Pokud si chcete pronajmout pro svou podnikatelskou činnost nějaké prostory, určitě se neobejdete bez nájemní smlouvy. Ta je běžně uzavřena mezi dvěma osobami, a to mezi nájemcem a pronajímatelem. Smlouva v podnikání se nijak významně neliší od té, kterou můžete uzavřít na své soukromé prostory. Jaké náležitosti tedy musí tato smlouva splňovat, aby pronajatá lokalita mohla posloužit jako sídlo firmy?

 

Základní náležitosti nájemní smlouvy 

Nájemní smlouva musí obsahovat označení bytu nebo domu, výpis příslušenství patřícího do pronajatých prostor, způsob výpočtu nájemného a souvisejících úhrad, samotnou částku za nájem splatnou v měsíčních splátkách. Tyto náležitosti jsou nutné pro platnost smlouvy. Bez nich poskytnutí sídla vaší společnosti nebo vám jako OSVČ není možné. Každá nájemní smlouva se uzavírá dle zákonné legislativy, konkrétně podle pravidel občanského zákoníku. 

Ať už máte sídlo v Praze nebo v nejzapadlejším koutu naší republiky, bez nájemní smlouvy se neobejdete. Vztahuje se na bytové i nebytové prostory, ve kterých můžete svou činnost provozovat. Její forma musí být písemná, jinak můžeme smlouvu označit za neplatnou. Rozhodně nemůžete nemovitost pronajmout sami sobě (jako fyzická osoba OSVČ nebo obchodní společnosti). Ideální cestou pro účetnictví, když podnikáte z domu, je nemovitost, kde máte sídlo firmy zanést do obchodního majetku.

 

Možné problémy s pronajímatelem 

Vašemu pronajímateli se nemusí líbit, že z pronajatých bytových prostor chcete podnikat. Jestliže v nich však nemáte provozovnu, nemusíte mu tuto informaci vůbec sdělovat. Většinou stačí pouze doložení užívacího práva k nemovitosti, a to jako nájemce máte. Dejte si však pozor na to, že některé činnosti nemůžete v bytových prostorách vůbec provádět. Pro tyto případy skvěle poslouží virtuální kancelář, umístěná například v nějaké pěkné a lukrativní oblasti.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!