Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Majetkové daně v podnikání

Majetkové daně se úzce dotýkají podnikatelské činnosti a sídla firmy. I jako podnikatel totiž můžete vlastnit nějaký majetek, který těmto daním podléhá. Obecně se zaměřují na nemovitosti - pozemky a stavby. Platíte nejen za samotné vlastnictví, ale také za převod / prodej, darování nebo dědictví. Do vašeho podnikání opět vstupují jako další výdaje, které je nutné hradit.

Daň z nemovitostí - z pozemků a ze staveb 

Daň z nemovitostí se dělí na dvě části, na daň z pozemků a ze staveb. Vztahuje se na fyzické i právnické osoby. Jestliže máte sídlo firmy ve vlastní nemovitosti, musíte tuto daň státu odvádět. Vyměřuje se vždy za jeden rok zpět a daňové přiznání je nutné podat do 31.ledna. Nemusíte jej však podávat každý rok - jen při přiznání a při případných změnách. Vypočítaná částka se pak výrazně nemění. Je jí nutné zaplatit do 31.května. V případě vyšší částky, je stanoven termín pro druhou splátku vyšší než 5000 Kč na 30.listopadu. Jestliže poskytnutí sídla zajišťuje pronajímatel, tak on sám se o tuto daň stará. 

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

I když máte sídlo firmy v Praze, je možné, že budete platit podobnou daň jako na venkově. Záleží na velikosti pozemku a stavby a dále také na nařízeních obcí, které tuto daň mohou výrazně ovlivnit. Daň vybírají finanční úřady.

Darovací daň, dědická daň a daň z převodu nemovitostí 

Tyto tři daně spolu úzce souvisejí. Setkáte se s nimi v případě darování, dědictví a převodu nemovitosti. V prvních dvou případech platí daň obdarovaný nebo dědic. Ve třetím případě prodejce nemovitosti. Protože zákon vymezuje četná osvobození od platby prvních dvou daní, vyměřují se opravdu jen minimálně. Daň z převodu nemovitostí aktuálně činí 4 %. Ta se počítají ze základu daně. Daňové přiznání se podává do třetího měsíce po vkladu práva do katastru nemovitostí nebo po nabytí účinnosti smlouvy o převodu.

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!