Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Sídlo firmy v obchodním a v občanském zákoníku

O sídle firmy můžete mnoho informací zjistit v naší základní legislativě, tedy v občanském a v obchodním zákoníku. Na co tam například můžete konkrétně narazit? Například na informaci, že sídlo firmy se výhradně pojí s právnickými osobami (se společnostmi s ručením omezeným, s akciovými společnostmi, družstvy apod.). Jak tedy postupovat v začátcích podnikání nebo při změně sídla?

 

Sídlo společnosti dle obchodního zákoníku 

Obchodní zákoník, jinak také zákon č. 513/1991 Sb., se zabývá například problematikou přemístění sídla. O to se může jednat v případě, že chcete sídlo firmy přesunout do zahraničí nebo naopak ze zahraničí do Čech. Tento akt pak upravuje mezinárodní smlouva nebo zvláštní předpisy o poskytnutí sídla. Sídlo společnosti je potřeba uvést do společenské smlouvy či zakladatelské listiny a při vzniku ho nechat zapsat do obchodního rejstříku.

 

Sídlo společnosti dle občanského zákoníku 

Úprava sídla se nachází v § 19 občanského zákoníku - zákona č. 40/1964 Sb. Tento právní předpis definuje, že sídlo je potřeba uvést při zřízení právnické osoby. Ve vybraných případech se nesmí nacházet v bytě, pouze v prostorách určených přímo k provozování podnikatelské činnosti. Při zápisu do veřejného rejstříku se uvádí název obce. V rejstříku je sídlo dohledatelné pro každého, kdo si chce o společnosti zjistit nějaké informace a společnost proti tomu nesmí klást žádný odpor. V případě organizační složky podniku je sídlem adresa jejího umístění. 

Jako sídlo firmy dnes poslouží i tak zvaná virtuální kancelář, jejíž provozovatel je schopen zajistit sídlo kdekoliv na území ČR (například sídlo firmy v Praze). Ačkoliv se má vždy jednat o adresu, kde se právnická osoba skutečně nachází. U virtuální kanceláře je tento přístup mírně modifikovaný. K této kanceláři většinou patří i administrativní služby, které zajišťují příjem pošty, telefonických hovorů apod. Vše je tedy naprosto legální.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!