Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Slovník pojmů - L

Vše A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lamfalussyho struktura

Jedná se čtyřstupňový proces implementace právních předpisů ES pro oblast finančního trhu. Lamfalussyho struktura (též...

LGD

Ztrátovost ze selhání - poměr ztráty z expozice při selhání protistrany k částce dlužné v okamžiku selhání. Lze se...

Likvidace banky

Proces předcházející zániku banky výmazem z obchodního rejstříku, v jehož rámci je vypořádáván majetek banky. Oproti likvidaci "běžné' obchodní společnosti se likvidace banky liší některými...

Likvidace pojistné události

Činnosti spojené s vyřizováním pojistné události, které počínají zahájením šetření nutného ke zjištění povinnosti...

Likvidita

Likvidita investičního instrumentu jako schopnost přeměny na disponibilní finanční prostředky při vynaložení...

Lombardní sazba

Lombardní sazba je měnověpolitická úroková sazba, která představuje horní mez pro pohyb krátkodobých úrokových sazeb na peněžním trhu. V současné době ji ČNB využívá k úročení likvidity, kterou...

LTV (loan-to-value ratio)

Poměr úvěru a hodnoty zastavené nemovitosti.

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!