Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Slovník pojmů - T

Vše A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Technická úroková míra

Úroková míra, kterou pojišťovna používá při kalkulaci pojistného v životním pojištění. Technická úroková míra představuje takové zhodnocení rezervy pojistného životních pojištění, na které má klient...

Technické rezervy

Souhrn závazků pojišťovny vůči pojištěným plynoucí z uzavřených pojistných smluv a z nastalých i budoucích pojistných událostí. Tvořením rezerv v účetnictví pojišťoven v přiměřené výši a jejich...

Termínovaný vklad

Termínové vklady, též termínované vklady, jsou depozita formovaná vkladatelem jednorázově obvykle větší zaokrouhlenou...

Tier 1

Tier 1 je část kapitálu banky, představuje součet splaceného základního kapitálu zapsaného v obchodním rejstříku,...

Tier 2

Tier 2 je část kapitálu banky tvořená rezervami (do výše 1,25% rizikově vážených aktiv /RVA/), podřízeným dluhem A (do...

Toková data

Toková data představují hodnoty, které jsou vztaženy k celému období a počítají se jako rozdíly stavů ke konci...

Transmisní mechanismus měnové politiky

Transmisním mechanismem měnové politiky se rozumí řetězec ekonomických vazeb, který umožňuje, aby změny v nastavení...

Tržby v maloobchodě

Tržby v maloobchodě, vč. prodeje a oprav motorových vozidel a prodeje pohonných hmot zahrnují celkové tržby za zboží,...

Tržní kapitalizace

Používá se jako obchodovatelná emise násobená aktuálním tržním kurzem (na burze), např. důležité akciové společnosti,...

Tržní likvidita

Míra schopnosti účastníků trhu realizovat finanční transakce s aktivy daného objemu bez toho, že by způsobili výraznou...

Tržní manipulace

Jednání, které je způsobilé zkreslit představu účastníků kapitálového trhu o hodnotě investičního instrumentu, jenž je...

Tržní rizika

Tržní rizika jsou rizika ztráty banky vyplývající ze změn cen, kurzů a sazeb na finančních trzích. Jedná se o souhrnný...

Tržní riziko

Též systematické riziko. Vyplývá ze specifik a vývoje celé ekonomiky, a proto je společné všem finančním instrumentům...

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!