Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Bankovní činnost

Vše A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Činnost tvořící předmět podnikání banky. Primárně přijímání vkladů od veřejnosti a poskytování úvěrů. Banka může též vykonávat např. finanční pronájem, platební styk a zúčtování, vydávání a správa platebních prostředků, otvírání akreditivů, obstarávání inkasa, finanční makléřství, směnárenská činnost či pronájem bezpečnostních schránek. Taxativní výčet bankovních činností je uveden v § 1 odst. 1 a 3 zákona o bankách. Banka může vykonávat pouze ty činnosti, jejichž výkon je výslovně povolen v bankovní licenci.

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!