Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Bankovní dohled

Vše A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Činnost spočívající v posuzování žádostí o udělení bankovních licencí, v dohledu nad dodržováním podmínek stanovených bankovními licencemi, v kontrole dodržování zákonů, jestliže je ČNB k této kontrole zvláštními právními předpisy zmocněna, a podzákonných předpisů vydaných ČNB, jakož i v ukládání opatření k nápravě a pokut při zjištění nedostatků v činnosti banky, pobočky zahraniční banky a konsolidačního celku, jehož součástí je banka (tzv. bankovní dohled na konsolidovaném základě). Hlavním úkolem bankovního dohledu je zajištění bezpečného fungování bankovního systému a jeho účelný rozvoj. V ČR je výkon bankovního dohledu svěřen ČNB.

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!