Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Bankovní tajemství

Vše A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pojem, který není zákonem definován. Předmětem bankovního tajemství jsou všechny bankovní obchody, peněžní služby bank, vč. stavů na účtech a depozit. Pokud k tomu klient banky neudělí souhlas nebo pokud ze zákona nevyplývá jinak, nesmí být informace spojené s předmětem bankovního tajemství bankou nebo zahraniční bankou sděleny třetím osobám. Zákonné výjimky se týkají sdělování informací orgánům, jejichž taxativní výčet je uveden v příslušném právním předpisu.

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!