Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Česká kancelář pojistitelů

Vše A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Profesní organizace pojistitelů (pojišťoven), kteří provozují pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (tzv.povinné ručení). Ve vztahu k poškozeným, tj. těm, kterým byla provozem vozidla způsobena škoda a mají nárok na plnění podle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, vystupuje Česká kancelář pojistitelů jako garant a poskytovatel mj. :
- plnění za škodu na zdraví nebo usmrcením způsobenou provozem nezjištěného vozidla, za kterou odpovídá nezjištěná osoba
- plnění za škodu způsobenou provozem vozidla bez pojištění odpovědnosti (u věcné škody pouze pokud tato škoda přesáhne částku 5 tisíc Kč).

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!