Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Čistá zahraniční aktiva

Vše A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Spojujícím článkem měnové statistiky a statistiky platební bilance jsou čistá zahraniční aktiva MFI. Tato zahrnují zahraniční aktiva MFI (jako měnové zlato, hotovost jiná než Kč, cenné papíry emitované nerezidenty ČR a úvěry poskytnuté nerezidentům ČR) minus zahraniční pasiva MFI ČR (jako vklady v držbě nerezidentů, repo operace, podíly a akcie fondů peněžního trhu a dluhové cenné papíry s dobou splatnosti do dvou let včetně emitované MFI a v držení nerezidentů).

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!