Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Efektivní úroková míra

Vše A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Efektivní úroková míra je úroková míra, kterou se diskontují očekávané budoucí peněžní toky až do splatnosti pohledávky nebo je-li to vhodnější do kratší doby, a to na rozvahovou hodnotu pohledávku. Při výpočtu efektivní úrokové míry banka odhaduje očekávané budoucí peněžní toky při zohlednění všech smluvních podmínek, např. možnosti předčasného splacení a poplatky, a nezohledňuje budoucí ztráty ze snížení rozvahové hodnoty pohledávky vzhledem k úvěrovému riziku. Pokud nelze spolehlivě stanovit očekávané peněžní toky, použijí se smluvní peněžní toky.

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!