Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Investiční zprostředkovatel

Vše A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Investiční zprostředkovatel je právnická nebo fyzická osoba registrovaná u ČNB, která je oprávněna poskytovat jen investiční služby přijímání a předávání pokynů a investiční poradenství, a to výhradně ve vztahu k investičním cenným papírům nebo k cenným papírům kolektivního investování. Investiční zprostředkovatel nesmí přijímat peněžní prostředky ani investiční nástroje zákazníků a pokyny předává pouze bance, obchodníkovi s cennými papíry, investiční společnosti, investičnímu fondu nebo osobě s obdobným předmětem podnikání se sídlem v jiném členském státě EU.

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!