Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Likvidace pojistné události

Vše A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Činnosti spojené s vyřizováním pojistné události, které počínají zahájením šetření nutného ke zjištění povinnosti pojišťovny plnit a rozsahu této povinnosti a končí stanovením výše pojistného plnění. Šetření je pojišťovna povinna ukončit do tří měsíců od zahájení (v případě, že nelze šetření ukončit v dané lhůtě, je pojišťovna povinna sdělit důvody a na požádání poskytnout přiměřenou zálohu; lhůtu na dokončení šetření lze dohodou prodloužit) a pojistné plnění je splatné do 15 dnů od ukončení šetření.

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!