Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Nucená správa

Vše A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Jedno z opatření k nápravě. Svou povahou jde o důrazné opatření k nápravě značně omezující autonomii vůle dohlížené banky, jehož podstata spočívá v dosazení speciálního orgánu banky, tzv. nuceného správce, na kterého přechází výkon působnosti všech orgánů banky, včetně působnosti valné hromady. Úkolem nuceného správce je odstranění nedostatků v činnosti banky, které byly důvodem pro zavedení nucené správy. Nucenou správu je možné zavést pouze ve výjimečných, zákonem stanovených případech.

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!