Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Nulová dolní mez

Vše A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nulová dolní mez vymezuje spodní hranici nominálních úrokových sazeb centrální banky. V případě ČNB je za nulovou dolní mez od podzimu roku 2013 považována tzv. technická nula (0,05%). Pokles úrokových sazeb výrazně pod nulovou hranici není z praktického hlediska možný, neboť střadatelé by namísto vkladů začali používat držbu hotovosti, u které nelze dosáhnout záporného úročení. Proto některé zahraniční centrální banky (jako např. ECB či Bank of Denmark) snížily své depozitní úrokové sazby jen do symbolicky záporných hodnot. V případě České republiky navíc platí, že by nulová či dokonce záporná úroková sazba byla v rozporu s duchem některých zákonů, které používají násobek úrokové sazby pro výpočet penále a úroků z dlužných částek.

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!