Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Odnětí bankovní licence

Vše A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Opatření orgánu bankovního dohledu mající na činnost banky největší dopad (viz též opatření k nápravě). Po odnětí bankovní licence nesmí dotčená právnická přijímat vklady a poskytovat úvěry a provozovat další činnosti, s výjimkou těch, které jsou nezbytné pro vypořádání jejích pohledávek a závazků. Bankovní licenci lze odejmout pouze v zákonem stanovených případech, zejména přetrvávají-li v činnosti banky nebo pobočky zahraniční banky závažné nedostatky nebo je-li kapitálová přiměřenost banky na individuálním základě menší než jedna třetina poměru stanoveného ČNB. Bankovní licenci odejme ČNB poté, co si vyžádá stanovisko Ministerstva financí.

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!