Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Peněžní agregáty

Vše A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Představují množství peněz v ekonomice a jsou propočteny z pasiv měnového charakteru rezidentských měnových finančních institucí (tzv. sektoru tvorby peněz) vůči jiným rezidentským sektorům (tzv. sektoru držby peněz). Peněžní agregáty se liší podle stupně likvidity jednotlivých složek.
Národní definice
Úzký peněžní agregát M1 zahrnuje oběživo a jednodenní vklady. Široký peněžní agregát M2 obsahuje M1, vklady s dohodnutou splatností, vklady s výpovědní lhůtou a repo operace. Sektor držby peněz je tvořen domácnostmi, nefinančními podniky a finančními institucemi (jinými než měnovými). Do sektoru držby peněz nejsou zahrnuty vládní instituce.
Harmonizovaná definice se standardy ECB
Oproti národnímu vymezení je do sektoru držby peněz zahrnuta i tzv. ostatní vláda (vládní instituce mimo ústřední vládu). Podle stupně likvidity se sledují úzký peněžní agregát M1, střední peněžní agregát M2 a široký peněžní agregát M3. Agregát M1 obsahuje oběživo a jednodenní vklady. Agregát M2 zahrnuje M1, vklady s výpovědní lhůtou do tří měsíců a vklady se splatností do dvou let. Agregát M3 obsahuje M2, podílové listy fondů peněžního trhu, emitované dluhové cenné papíry se splatností do dvou let a repo operace.

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!