Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Pobočka zahraniční banky

Vše A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Organizační složka zahraniční banky zapsaná do obchodního rejstříku, která tvoří součást zahraniční banky a která vykonává bankovní činnost. V ČR je zahraniční banka se sídlem mimo území EU oprávněna vykonávat bankovní činnost prostřednictvím své pobočky jen, byla-li jí udělena bankovní licence a zahraniční banka se sídlem v EU jen, byl-li dodržen postup stanovený právem ES (viz pasportizace). Činnost poboček zahraničních bank se sídlem v EU podléhá dohledu orgánu dohledu domovského státu a v omezeném rozsahu též bankovnímu dohledu vykonávanému ČNB, jakožto orgánem dohledu hostitelského státu.

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!