Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Podpojištění

Vše A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Stav, kdy pojistná částka dohodnutá v pojistné smlouvě je nižší, než je pojistná hodnota pojištěného majetku. Za tohoto stavu při likvidaci pojistné události sníží pojišťovna pojistné plnění v poměru, v jakém je výše pojistné částky ke skutečné výši pojistné hodnoty pojištěného majetku, nebylo-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak. Pojištěný by ve vlastním zájmu měl čas od času znovu posuzovat výši pojistné hodnoty pojištěného majetku a případně iniciovat úpravu pojistné smlouvy.

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!