Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Pojištění pohledávek z vkladů

Vše A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pojištění pohledávek klientů bank vzniklé na základě zákona, v jehož rámci jsou závazky bank vůči svým klientům (viz vklad) pojištěny do zákonem stanovené výše. V případě, že se banka ocitne v situaci, kdy nemůže dostát závazkům vůči svým klientům, je těmto klientům poskytnuto plnění z Fondu pojištění vkladů, který je tvořen zejména prostředky z pravidelných, zákonem stanovených příspěvků bank. Výše plnění z Fondu pojištění vkladů není neomezená a činí 90% z pojištěných pohledávek klienta, maximálně však ekvivalent částky 25.000 EUR.

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!