Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Subjekty kolektivního investování

Vše A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Subjekty, jejichž výhradním předmětem činnosti je kolektivní investování kapitálu získaného od veřejnosti a jejichž podílové jednotky jsou na žádost podílníků odkoupeny nebo vyplaceny přímo nebo nepřímo z aktiv těchto subjektů. Tyto subjekty mohou být zřizovány na základě zákona buď podle smluvního práva (jako podílové fondy spravované správcovskou společností), nebo podle svěřeneckého práva (jako "unit trusts") nebo podle práva společností (jako investiční společnosti).

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!