Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Úvěry nefinančnímu sektoru

Vše A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Úvěry poskytnuté podnikovému sektoru, tj. korporacím, jejichž základní činnost spočívá ve výrobě zboží a v poskytování nefinančních služeb (tj. služeb mimo peněžnictví a pojišťovnictví). Do sektoru se zahrnují: státní podniky; obchodní společnosti a družstva; příspěvkové organizace; asociace podnikatelů; holdingové společnosti kontrolující skupinu nefinančních podniků, je-li jejich převažující činností produkce zboží a nefinančních služeb; soukromé podniky ve vlastnictví fyzických osob.

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!