Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Členství ve spolku

Každý spolek má nějaké členy, bez nich by nemohl existovat. Jsou to osoby, které obvykle využívají jeho služeb, což je zásadní rozdíl mezi spolkem a jinou obchodní korporací. K tomu, aby mohl být spolek vůbec založen jsou vyžadovány alespoň tři osoby - členi - zakladatelé, které vede k založení spolku společný zájem. Nikdo nesmí být do členství ve spolku nucen a stejně tak mu nesmí být zabráněno ze spolku vystoupit. Tato fakta o členství uvádí zákon.  

 

Stanovy a členství ve spolku  

Členství výrazně ovlivňují stanovy spolku. Členství se řídí úpravou obsaženou v zákoně a právě stanovami, které mohou posílit nebo oslabit pravomoci jednotlivých členů. Mohou je také podrobněji rozvádět, což je vhodné především u větších spolků, které mají více členů. Pokud přijde na samotné členství ve spolku, tak to je přímo spjato s konkrétní osobou a není možné, aby přešlo na jejího právního zástupce. Tuto skutečnost ale mohou dále upravit stanovy.  

Jelikož členem mohou být fyzické i právnické osoby, tak zákon upravuje i podmínky členství právnických osob. Jestliže je tedy členem právnická osoba, zastupuje ji statutární orgán nebo za ni jedná úplně jiný zástupce, pokud si tak sama určí. Členství může vzniknout při založení spolku než až po jeho založení, a to způsobem, který určí stanovy.  

K tomu, abyste mohli do nějaké spolku vstoupit, obvykle stačí souhlasit se stanovami, případně hradit členské příspěvky. Jestliže o přijetí nového člena nerozhodují stanovy, patří tato činnost do náležitosti nejvyššího orgánu spolku, zpravidla tedy členské schůze.  

 

Seznam členů  

Každý spolek musí vést seznam členů, do kterého se provádějí jak zápisy, tak výmazy členů. Tento seznam může být pro členy spolku veřejný nebo neveřejný. Každý člen ale může požádat o výpis ze seznamu členů pro svou vlastní osobu.  

Pokud jde o zánik, členství může zaniknout způsoby dle zákona nebo ve stanovách. Například zaniká tehdy, když člen neuhradí členský příspěvek nebo když poruší své povinnosti vztahující se ke členství.  

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!