Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Daňová problematika spolků

Zakládání spolků je velmi populární i z pohledu daňové problematiky, která je zde mnohem jednodušší než u jiných obchodních korporací. Na spolky se totiž vztahují četná osvobození a pokud se spolek zaměřuje pouze na svou hlavní činnost, evidenci jeho hospodaření si většinou členové zvládají vést sami. O něco komplikovanější je situace, kdy spolek vykonává i nějaké výdělečné činnosti, které je samozřejmě nutné danit.  

 

Daně z příjmů  

Jedná se o základní daně, se kterými mohou spolky přijít do kontaktu. Musíme zde rozlišit daň z příjmů právnických a fyzických osob. Od daně z příjmů právnických osob jsou osvobozeny členské příspěvky ve výši, kterou definují stanovy. Jestliže tuto výši překročí, měly by se samozřejmě dodanit.  

U daně z příjmů právnických osob nastává problém tehdy, když spolek začne jako svou vedlejší činnost provozovat činnost výdělečnou. V tomto případě je totiž nutné tyto příjmy přiznat a následně z nich zaplatit i daň. Pokud vám nějaký takový příjem vznikne, máte 15 dní na to, abyste svůj spolek zaregistrovali jako plátce daně z příjmů právnických osob. To znamená, že na finančním úřadě vyplníte příslušný formulář a po zaregistrování obdržíte daňové identifikační číslo, pod kterým budete daň platit.  

Daň z příjmů fyzických osob se týká zaměstnanců, které spolek může zaměstnávat. Spolky často fungují na dobrovolné bázi, takže si členové žádné odměny nevyplácejí.  

 

Majetkové daně  

Finanční dary v hodnotě nad 20 000 Kč nebo movité dary nad 3 000 Kč se musí danit darovací daní. Setkat se také můžete s daní z nemovitosti, pokud vlastníte nějakou nemovitost, z níž vykonáváte svou činnost.  

 

DPH  

Daň z přidané hodnoty se týká pouze spolků, které mají obrat nad 1 000 000 Kč a takových spolků není opravdu mnoho. Většinou provozují dobrovolnou činnost a na takovou částku tedy opravdu nedosáhnou. Když byste na ni náhodou dosáhli, musíte se k této dani registrovat opět na příslušném finančním úřadě. Spolu s placením DPH vám přibude i velká administrativní zátěž, jelikož přiznání je zde nutné podávat každý měsíc.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!