Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Jak vybrat název spolku

Výběr názvu spolku není činnost, kterou byste zvládli vyřídit za jedno odpoledne. Většinou vyžaduje dostatek času - několik týdnů až měsíců, než přijdete na nový název, který pro vás bude zajímavý. Je samozřejmě nutné si také pohlídat, zda tento název již někdo nepoužívá. V ideálním případě by jej neměla používat vůbec žádná firma, ať už se jedná o jiný spolek nebo o odlišnou právní formu (společnost s ručením omezeným, akciovou společnost, družstvo atd.).  

 

Co název obsahuje  

Název spolku musí obsahovat slovo "spolek" nebo "zapsaný spolek". Jako zkratka se zde běžně používá "z.s.". Toto ustanovení je obsaženo v novém občanském zákoníku a doplňuje obecné náležitosti názvu právnické osoby.  

Název by jinak dle zákona měl samozřejmě být unikátní, neklamavý a v souladu s podmínkami pro užití jména člověka nebo názvu jiné právnické osoby, která ve spolku vystupuje. Tato podmínka nebyla před rokem 2014 vyžadována, což způsobilo problémy během transformace. Některé spolky musely svůj název poté mírně poupravit, aby byl v souladu s platnou legislativou.  

 

Jak změnit název občanského sdružení  

Jestliže máte občanské sdružení s nějakým starším názvem, máte na změnu ještě čas do konce roku. Změny názvu je totiž nutné provést do dvou let od data účinnosti občanského zákoníku, tedy do 1.1.2016. Jsou zde samozřejmě definovány výjimky, které vám umožní si název ponechat, pokud třeba existuje jiná právnická osoba se stejným názvem, ale váš spolek je známý a oba názvy nelze tak snadno zaměnit.  

 

Vybíráme název spolku  

Název spolku byste měli prodiskutovat se všemi jeho členy, především s dalšími dvěma, které budete potřebovat k jeho založení. Název by měl být snadno zapamatovatelný a stručný, plně vystihovat vaši hlavní činnost. Může se jednat buď o celý název nebo třeba jenom o zkratku. Název závisí na vaší fantazii. Může vyjadřovat také činnosti, které provádíte, což je u spolků velmi častý případ výběru.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!