Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Kontrolní orgány spolku

Spolky mohou zřizovat komise. Jedná se o nepovinné orgány, které ale mohou výrazně zjednodušit a zpřehlednit vnitřní organizační strukturu spolku. Můžeme tedy hovořit o kontrolní a rozhodčí komisi. Obě komise musí být založeny v souladu se zákonem a především v souladu se stanovami, které je mohou blíže specifikovat. Jsou důležité především u větších spolků, kde je potřeba důsledněji dohlížet na činnost jednotlivých členů a orgánů.  

 

Kontrolní komise  

Zřízení kontrolní komise probíhá na základě stanov a vyžaduje alespoň tři členy. Jestliže není ve stanovách uvedeno jinak, může členy kontrolní komise odvolat členská schůze. Jaká je působnost kontrolní komise? V první řadě se zaměřuje na to, zda spolek vykonává veškeré své činnost v souladu se zákonem a stanovami. V rámci stanov ale mohou být komisi svěřeny i další pravomoci. Může například nahlížet do dokladů nebo požadovat vysvětlení od jednotlivých členů spolku k jejich hospodaření v rámci spolku.  

 

Rozhodčí komise  

Jedná se o druhý dobrovolný orgán ve spolku. Tato komise se zřizuje opravdu pouze ve specifických případech. Zabývá se rozhodováním sporných záležitostí v rozsahu, jaký jí určí stanovy. Měla by též rozhodovat spory mezi členy a spolkem, například o členských příspěvcích nebo tehdy, když bude nějaký člen vyloučen, měla by v případě námitek být schopna takový spor posoudit. Zpravidla má i tato komise právě tři členy, které volí a odvolává členská schůze.  

Jestliže byste se chtěli stát členem rozhodčí komise, musíte splnit několik základních podmínek. V první řadě musíte být bezúhonní a zletilí. Zároveň nesmíte vystupovat ve statutárním orgánu nebo v kontrolní komisi spolku. Člen může do 15 dní podat návrh, pokud nesouhlasí se svým vyloučením. Jeho námitku poté přezkoumá rozhodčí komise. Může to však řešit i jiný orgán, jestliže tato komise není zřízena. Tato problematika by měla určitě být upravena ve stanovách spolku.  

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!