Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Nezbytné dokumenty pro založení a vznik spolku

Při založení nebo vzniku spolku se můžete setkat s celou řadou důležitých dokumentů. Tím prvním jsou určitě stanovy, bez kterých žádný spolek nemůže být ani založen, protože všichni členové s nimi musí vyjádřit svůj souhlas. Stanovy jsou tedy základním zakladatelským dokumentem, který se později předkládá i při zápisu do spolkového rejstříku. Vyhotovit si je můžete sami nebo tímto aktem pověřit specialistu, který se na zakládání obchodních korporací blíže zaměřuje.  

 

Stanovy a návrh na zápis do spolkového rejstříku  

Jakmile budete mít stanovy sepsané a odsouhlasené, můžete přistoupit ke vzniku spolku. Ten vzniká zápisem do veřejného rejstříku. Na posouzení návrhu má příslušný krajský úřad maximálně 30 dní. Návrh na zápis do spolkového rejstříku je základním dokumentem, který se vyplňuje na předepsaný formulář. Ten se podává elektronicky nebo v listinné podobě a má stanovené náležitosti, které musíte vyplnit.  

 

Souhlas majitele nemovitosti  

Jedná se o souhlas, který by vám měl poskytnout majitel nemovitosti, v níž budete mít své sídlo. Souhlas s umístěním sídla musí být opatřen úředně ověřenými podpisy. Ideální samozřejmě je, když je sídlo pro podnikání jenom vaše. I spolky ale často sídlí v pronajatých prostorách, k nimiž tento souhlas potřebují. Jestliže své sídlo v průběhu podnikání změníte, budete muset tuto změnu samozřejmě oznámit a opět vyplnit tento dokument.  

 

Souhlas statutárního orgánu se zápisem do veřejného rejstříku  

Nejčastěji statutární orgán spolku bývá pověřen tím, že vydá čestné prohlášení vztahující se k tomu, že je spolek svéprávný a nenachází se v úpadku. Na základě tohoto prohlášení opět může být spolek zapsán. I zde nesmí chybět úředně ověřené podpisy.  

 

Zápis z ustavující členské schůze  

Pokud je k založení spolku potřebné, aby se sešla ustavující členská schůze, musí být z jejího jednání opět vyhotoven zápis, který bude informovat o shodě všech zakladatelů spolku. Jsou zde uvedeny také informace o volbě orgánů spolku nebo o schválení stanov. Podpisy v tomto případě nemusí být úředně ověřené. Při konání ustavující členské schůze tak není potřeba notář.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!