Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Přechod z občanských sdružení na spolky

Přechod z občanského sdružení na spolek souvisí se změnami v občanském zákoníku. Jelikož byl vydán nový občanský zákoník, který s terminologií občanských sdružení už dále nepracuje, musela se všechna občanská sdružení změnit na spolky. Tato transformace proběhla již v minulém roce, ale problematika je stále aktuálním tématem, jelikož ne každý ví, že se z občanských sdružení staly spolky.  

 

Transformace dle občanského zákoníku  

Tato transformace proběhla dle nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., který nabyl účinnosti od 1.1.2014. V tuto dobu zároveň došlo ke zrušení dosud platného zákona o sdružování občanů č. 83/1990 Sb. Pro mnoho sdružení, která v tu dobu působila na trhu, to byla výrazná změna, která jim přinesla mnoho nové administrativy. Je však nutné uznat, že dosavadní právní úprava opravdu nebyla dostačující a v této oblasti byly změny opravdu zapotřebí.  

Nový občanský zákoník s dalšími základními předpisy nedostatky stávajícího zákona upravil. Hlavní změnou je změna označení, kdy se z občanského sdružení stává spolek. Tento pojem lépe vystihuje činnost organizace a nedá se tak snáze zaměnit jako občanské sdružení, které bývalo často zaměňováno například se sdružením bez právní subjektivity nebo se zájmovým sdružením.  

 

Nové úpravy v zákoně  

V novém zákoně jsou lépe stanoveny základy fungování spolků, jejich účelové vymezení nebo vnitřní organizace. Transformace probíhala buď automaticky, nebo ji bylo možné provést ručně. Drtivá většina občanských sdružení se ale přeměnila právě automaticky. Jaké změny si nový zákon klade? Do tří let (do 1.1.2017) mají spolky povinnost přizpůsobit stanovy nové právní úpravě a odstranit tedy vše, co není v souladu s novým občanským zákoníkem. Ustanovení, která NOZ odporují, okamžitě pozbývají své platnosti. Změny se týkají také názvu, který je nutné pozměnit z občanského sdružení na spolek. Slovo spolek musí být v názvu obsaženo.  

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!