Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Spolkový rejstřík

Jedná se o veřejný rejstřík, do kterého se zapisují spolky. Pokud se tedy rozhodnete, že si založíte spolek (dříve občanské sdružení), budete se muset nakonec zapsat do spolkového rejstříku, aby váš spolek mohl vůbec fungovat. Tento rejstřík se staví na roveň například živnostenskému nebo obchodnímu rejstříku. Je možné z něj pořizovat výpisy, jelikož při některých dalších krocích takový výpis můžete potřebovat.  

Kdo vede spolkové rejstříky  

Spolkové rejstříky vedou rejstříkové neboli příslušné krajské soudy. Pokud se tedy budete chtít nechat zapsat do tohoto rejstříku, musíte navštívit soud, v jehož obvodu má váš spolek sídlo a je vám tedy místně příslušný. Návrh na zápis do spolkového rejstříku pak musí splňovat všechny potřebné náležitosti.  

Podává se v elektronické nebo v listinné podobě a mezi náležitosti patří například název spolku, jeho adresa nebo identifikační číslo osoby. Pro tento návrh hledejte speciální formulář, který vás intuitivně navede v tom, co vše máte vyplnit.  

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Návrh na zápis do veřejného rejstříku  

Návrh na zápis do rejstříku se vyžaduje podat v českém jazyce. Přikládají se k němu také další důležité dokumenty, které se založením spolku nedílně souvisejí. Soud si tento návrh uchovává pouze elektronicky. To znamená, že listinné dokumenty do této podoby převede.  

Do návrhu na zápis se uvádí jméno a sídlo zapsané osoby, předmět činnosti nebo podnikání, právní forma, den vzniku a zániku nebo identifikační číslo. Dále je potřeba uvést název statutárního orgánu, informace o kontrolním orgánu nebo den, ke kterému se zápis provádí. Další skutečnosti blíže definuje občanský zákoník.  

Výpis ze spolkového rejstříku  

Ze spolkového rejstříku může být vyhotoven výpis. Ten získáte na kterémkoliv pracovišti Czech POINT. V současnosti není možné podat žádost o výpis přímo na rejstříkový soud. O výpis žádáte osobně, přes e-mail, datovou schránkou nebo písemně dopisem, který zašlete poštou na příslušnou adresu.

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!