Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Stanovy spolku

Stanovy spolku jsou základním dokumentem. Není zde nutné sepisovat například společenskou smlouvu, stanovy ji totiž plně nahradí. Pojďte se podívat, k čemu všemu se stanovy v této organizaci využívají nebo co musí obsahovat, aby byly opravdu platné. Bez nich nemůže být spolek ani založen, naopak pouze stanovy stačí k tomu, aby založen byl, jelikož pokud s nimi vyjádří souhlas všichni členové, není nutné uspořádat ustavující členskou schůzi.  

 

Jaký je obsah stanov  

Stanovy mají dle zákona daný základní obsah, s nimž by měli všichni členové spolku souhlasit. Konkrétně se jedná o název a sídlo spolku, účel spolku, práva a povinnosti členů vůči spolku nebo zde musí být definováno, jakým způsobem budou tato práva a povinnosti vznikat.  

Dále by ve stanovách měl být určen statutární orgán spolku, který ho po vzniku bude prezentovat navenek a zabývat se jeho činností. Statutární orgán však není nejvyšší orgán, jak byste se mohli mylně domnívat, tím by měla být členská schůze.  

 

Typy spolků dle stanov  

Stanovy kromě hlavního spolku zakládají také spolek pobočný, který je organizační jednotkou spolku hlavního. Rozhodují o tom, zda a jak bude založen. Také upravují jeho zrušení nebo transformaci. Mohou vymezit různé druhy členství a práva a povinnosti s nimi spojené.  

Omezení nebo rozšíření práv je pak možné pouze způsobem, který je ve stanovách přesně definovaný. Pokud by práva měla být omezena jinak, vyžaduje se k tomu souhlas všech členů, kterých se tato záležitost týká. Jako základní dokument se ukládají tam, kde má spolek své sídlo.  

 

Členství ve spolku  

Stanovy se významně podílí na členství osob ve spolku. Například pokud neurčí jinak, členství se váže přímo k určité osobě a nemůže být například předmětem dědictví, nemůže přejít na právního nástupce. Po vzniku spolku se můžete připojit pouze způsobem, který stanovy umožní. Jakmile se ale někdo bude ucházet o členství a zároveň bude se stanovami souhlasit, není důvod, proč by neměl být přijat.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!