Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Účel založení spolku

Přemýšlíte o založení obchodní korporace? Poradíme vám, proč si založit právě spolek. Ten nahrazuje dříve hojně využívané občanské sdružení a jeho založení je vhodné například tehdy, když se chcete věnovat nějakým aktivitám, o kterých víte, že vám nebudou přinášet velký zisk a pokud už nějaké peníze vygenerují, tak je raději investujete do dalšího rozvoje. Spolky jsou tak zajímavou alternativou k dalším právním formám.  

Stejně jako další obchodní společnosti se zapisují do veřejného rejstříku - jedná se o právnické osoby. Dále by měly vést své účetnictví, aby byl přehled o hospodaření spolku. Společných znaků však v založení a hospodaření těchto odlišných korporací není mnoho. Vést spolek, dříve označovaný jako občanské sdružení, je mnohem jednodušší.  

 

Hlavní důvody pro založení spolky  

Spolek může nabídnout spojení s lidmi, kteří mají stejné cíle a zájmy. Vytvoříte tak spřízněnou skupinu, jejíž hlas bude mít rozhodně větší váhu než hlas pouze jednotlivce. I spolky mohou vstupovat například do správních řízení, ve kterých se rozhoduje o velkých záležitostech a tímto způsobem tak mohou mnoho ovlivnit.  

Dalším důvodem, proč se spolky zakládají, je osvobození od některých správních poplatků, souvisejících právě se založením nebo vznikem. Nemusí se platit například za zápis do spolkového rejstříku, což je samozřejmě pro mnoho lidí velkým benefitem a úsporou financí.  

Obzvlášť jestliže sháníte pouze možnost přivýdělku. Spolek totiž může provozovat i podnikatelskou činnost, nesmí se však jednat o jeho hlavní činnost. V takovém případě si jen vyřídíte živnostenské oprávnění jako u jiné obchodní společnosti a můžete začít podnikat.  

Třetím důvodem je možnost snazšího získání grantů a darů na podporu své činnosti. Dárci pocházejí jak ze soukromé sféry, tak i z podnikatelské. Pokud si například založíte nadační spolek, tak máte šanci sehnat mnoho sponzorů a provádět činnost, která bude pro veřejnost něčím prospěšná - i tato skutečnost představuje pro mnoho zakladatelů zajímavý benefit.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!