Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Úprava spolku v české legislativě

Spolky v současnosti upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Nejedná se totiž o typickou obchodní korporaci, proto spolek není upraven v zákoně o obchodních korporacích.  

Jestliže si ale vyřídíte živnostenské oprávnění a začnete jako vedlejší činnost spolku provozovat nějakou podnikatelskou činnost, zákon o obchodních korporacích si určitě nastudujte. Spolek zvládnete založit bez problémů sami, tuto činnost ale můžete v případě komplikací svěřit také notáři nebo jinému specialistovi.  

 

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Úprava spolku v novém občanském zákoníku  

Úprava spolku se konkrétně nachází v Pododdílu 2 od § 214. Je zde například uvedeno, že k založení spolku jsou nutné tři osoby, jejichž společný zájem vede k založení a k naplňování. Spolek pak působí jako samosprávný a dobrovolný svazek těchto členů, kterým umožňuje se spolčovat. Nikdo nesmí být donucen k účasti ve spolku a nesmí mu být nijak bráněno ve vystoupení. Je zde také upraveno ručení, a to tak, že členové neručí za závazky spolku.  

V dalších paragrafech naleznete například definovanou hlavní a vedlejší činnost spolku, dále použití zisku nebo podmínky založení. Je zde přesně uvedeno, co vše musí obsahovat stanovy, aby dle nich mohl být spolek založen nebo jak má probíhat ustavující členská schůze, která rovněž může vést k založení a následnému vzniku spolku.  

Zákon dále definuje termíny jako pobočný spolek, což je spolek, jehož právní osobnost se odvozuje od hlavního spolku. Má práva a povinnosti, které jsou upraveny stanovami hlavního spolku. Zapisuje se stejně jako hlavní spolek do veřejného rejstříku.  

V občanském zákoníku naleznete též ustanovení týkající se členství, organizace nebo nejvyššího orgánu. Dozvíte se zde informace o členské schůzi, kontrolní nebo rozhodčí komisi nebo i o zrušení spolku, která stejně jako v případě dalších obchodních korporací probíhá s likvidací nebo bez likvidace, s ohledem na majetek spolku. Spolek nemusí pouze zaniknout, může se též rozdělit do více organizací.

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!