Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Výdělečná i nevýdělečná činnost spolku

Hlavním účelem založení spolku by měl být společný zájem osob, který povede k naplňovaní nějaké nevýdělečné činnosti. Založení spolku je čistě dobrovolné za účelem spolčování. Výdělečná činnost spolku tak může v praxi představovat velký problém a jestliže chcete, aby se váš spolek nějaké takové činnosti věnoval, musí být pojata pouze jako vedlejší. Hlavní činností bude vždycky ta, která zisk přímo nepřináší.  

 

Spolky - neziskové organizace ze zákona  

Spolky se řadí mezi neziskové právnické osoby a jejich úprava je tedy obsažena v občanském zákoníku. I proto se nepředpokládá, že by s nimi jejich zakladatelé měli do budoucna velké podnikatelské plány. Jestliže byste chtěli začít podnikat, vyplatí se spíše založit společnost s ručením omezeným, která na pořízení rovněž není nijak nákladná a nemá složitou administrativu. Spolek byste měli v první řadě zakládat proto, že chcete provozovat nějakou neziskovou činnost.  

Výdělečná činnost spolku, pokud je provozována jako činnost vedlejší, má ale i své nepopiratelné výhody. Tou první je, že se spolek díky této skutečnosti stává finančně soběstačný a není nutné jej nějak dotovat nebo spoléhat na sponzorské dary.  

Že spolek skutečně může provozovat výdělečnou činnost, by mělo být ukotveno především v jeho stanovách a spolek by měl podnikat v souladu s nimi. Hospodářské činnosti jsou tedy pouze vedlejší - doplňkové a musí být důrazně a přesně odděleny od činností hlavních.  

 

Výdělečná činnost dle živnostenského zákona  

Výdělečná činnost spolku obvykle probíhá v souladu s živnostenským zákonem, což znamená, že si pro svůj spolek musíte vyřídit živnostenské oprávnění. Můžete vybírat z živností volných, řemeslných i vázaných. U posledních dvou ale musíte samozřejmě splnit podmínky, které vám nařizuje zákon.   Příjmy z této činnosti budou podléhat dani z příjmů právnických osob a je proto nutné vést kvůli nim účetnictví. Je tedy jasné, že spolu s výdělečnou činností se vaše působnost trochu zkomplikuje a vzrostou i administrativní náklady na činnost spolku.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!