Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Vznik hlavního a pobočného spolku

Vznik spolku je podrobně upraven v občanském zákoníku. Předchází mu založení spolku a konkrétně se jedná o provedení zápisu do veřejného rejstříku. V případě spolku pak můžeme hovořit o spolkovém rejstříku, který je vedený krajským soudem. Nejprve tedy musíte sepsat stanovy nebo se s dalšími členy sejít v rámci ustavující členské schůzce a až poté může spolek vzniknout.  

 

Zápis do spolkového rejstříku  

Spolek vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku, ne tedy dříve ani déle. Návrh na zápis musí podat všichni zakladatelé nebo osoba, která je k tomu pověřená na ustavující členské schůzi. Tento návrh má samozřejmě nějaké zákonem stanovené náležitosti, které musí být dodrženy a řádně vyplněny. Výhodou je, že formulář k němu je dostupný online a vás tedy přesně navede v tom, co je nutné vyplnit. Návrh na zápis lze podat jak v elektronické, tak i v listinné podobě.  

Spolek musí být do veřejného rejstříku zapsán do 30 dnů od podání návrhu. Na podání návrhu není sice v občanském zákoníku stanovena žádná lhůta, doporučujeme vám to ale učinit co nejrychleji, pokud chcete, aby váš spolek rychle a úspěšně vznikl.  

Jestliže v zákonné lhůtě 30 dní není spolek zapsán nebo není vystaveno rozhodnutí o odmítnutí zápisu, považuje se třicátým dnem za zapsaný. To však nestává příliš často, vyjádření ze strany krajského soudy se většinou dočkáte mnohem dříve. Spolek nesmí na trhu působit, pokud nebyl zapsán ve spolkovém rejstříku, jinak by vám hrozila ze strany státu nepříjemná pokuta.  

 

Vznik pobočného spolku  

Podobně jako hlavní spolek může vzniknout i spolek pobočný. Ten je opět nezbytné nechat zapsat ve veřejném rejstříku. Žádost o tento zápis podává spolek hlavní. Ten je oprávněn a zavázán společně a nerozdílně se spolkem pobočným, byť ten je zapsán do rejstříku samostatně. Ručí například za jeho dluhy, a to v rozsahu, jaký určí stanovy. Spolek je dle zákona osvobozen od soudních poplatků a vzniká tedy bezplatně.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!