Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Zánik a zrušení spolku

V některých případech je nutné spolek zrušit, jindy je zase jeho zrušení zcela dobrovolné. Pokud spolek z nějakého důvodu musí ukončit svou činnost, je jeho zrušení namístě. Pojďte se podívat, z jakého důvodu může být spolek zrušen, jak zrušení administrativně správně provést a jak s tím vším souvisí jeho zánik. Zrušení je v mnoha aspektech podobné jako u kterékoliv jiné obchodní korporace.  

 

Jak probíhá zrušení spolku  

Spolek lze zrušit několika možnými způsoby, a to s likvidací nebo bez likvidace. Ruší se na návrh osoby, která má o jeho zrušení zájem, nebo i bez návrhu - v tomto případě by ale měl být upozorněn soudní cestou, že se dopouští některých chyb. Například provozuje zakázanou činnost, která je definována v občanském zákoníku, vyvíjí výdělečnou činnost jako svou činnost hlavní a svůj zisk nepoužívá pro činnost spolkovou.  

Dále může být zrušen, pokud nutí třetí osobu ke členství ve spolku nebo k jeho podpoře či brání již stávajícím členům v jejich vystoupení. O zrušení spolku zpravidla rozhoduje jeho nejvyšší orgán - tedy u většiny spolků členská schůze.  

 

Likvidace spolku  

Pokud se spolek ruší s likvidací a je tedy nezbytné vypořádat jeho majetek, musí likvidátor nejprve zhotovit soupis majetku a ten následně zpřístupnit všem členům spolku. Jestliže by měl být soupis vydáván členům individuálně, může toto vydání likvidátor zpoplatnit.  

Pokud není z nějakého důvodu možné povolat likvidátora, může likvidaci majetku vyřešit jakýkoliv člen statutárního orgánu. Ten pak zpeněží pouze ten majetek spolku, který je nutný k úhradě dluhů. Se zbývajícím likvidačním zůstatkem se naloží podle stanov.  

 

Zánik spolku  

Jakmile je likvidace majetku vyřešena, může spolek zaniknout. Zánik se provádí výmazem ze spolkového rejstříku. Pokud se spolek ruší a nachází se aktuálně v likvidaci, měla by tato informace být uvedena v rejstříku u jeho názvu, aby se o tom mohl každý z jeho potenciálních partnerů dozvědět.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!