Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Co to je svěřenský fond

Svěřenský fond představuje souhrn majetku bez právní subjektivity, který je určený ke zvláštním účelům. Tento majetek má v držení správce, který se o něj zároveň i stará a je určen ve prospěch obmyšlené osoby. Zakladatel svěřenského fondu ho pouze zřídí a dále již na majetek nemá žádný nárok, jelikož se o něj stará správce a je určen pro jinou jmenovanou osobu. Jakmile vznikne fond, s majetkem se nakládá jako s anonymním.  

Jaké je využití svěřenského fondu  

Svěřenské fondy nejsou v podmínkách České republiky běžné a považují se za novinku, která vešla v platnost spolu s novým občanským zákoníkem. Dají se tak využívat teprve od roku 2014. Jaký je jejich účel? Pro založení svěřenského fondu se nejčastěji rozhodují lidé, kteří potřebují ochránit peníze. Jedná se například o peníze z dědictví, vyplacené renty pro případ úrazu, mimořádné příjmy získané investováním nebo se svěřenské fondy využívají též při správě společnosti.  

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Obecně tedy můžeme říci, že se jedná o nástroj pro ochranu dlouhodobého majetku, který může být osobního nebo i firemního charakteru. Svěřenský fond lze využít také pro ochranu informací a zachování důvěryhodnosti a zabrání rozmělnění rodinného jmění. Jakmile bude založen, uchovává uložené peníze a to až po dobu 100 let. Své peníze do něj tedy můžete uložit klidně i na celý život.  

Svěřenský fond nebo spořící účet?  

Svěřenský fond je v tomto případě zajímavou alternativou k různému spoření, a to především pro to, že obmyšlený peníze tehdy, jak určí zakladatel fondu a nebude k nim mít tedy během celé doby přístup, jako tomu je právě na spořícím účtu.  

Na finančním poli institut svěřenských fondů představuje stále velkou novinku a lidé k němu nemají příliš mnoho důvěru. Jedná se však o nástroj, který je prověřený ze zahraničí, kde jej majetní lidé velmi často využívají k uložení svých finančních prostředků.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!