Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Dohled nad správou svěřenského fondu

Dohled nad správou fondu je upraven v novém občanském zákoníku. Správce fondu se sice stará o jeho chod, což ale neznamená, by se neměl nikomu zodpovídat. Konkrétně tento dohled může provádět osoba zakladatele nebo obmyšleného.  

Statut svěřenského fondu může určit i další osoby, které se touto činností mohou zabývat. Tyto dvě jsou ale zpravidla dostačují. Pouze pokud zakladatel nechce být s fondem vůbec spojován a chce ho využívat čistě individuálně, tak možná není až tak vhodné, aby se na jeho řízení nějak angažoval.  

 

Co zajišťuje správce fondu  

Správce fondu má tak určité povinnosti, které musí zajišťovat. V první řadě se jedná o to, že bez zbytečného odkladu musí osobě, která má dohled dle zákona, dodat oznámení, obsahující označení, účel a trvání svěřenského fondu. Také uvádí své jméno a adresu, jelikož obmyšlený vůbec nemusí vědět, o koho se jedná. Pokud je vše dopředu dobře známo, nemusí správce obmyšlenou osobu kontaktovat.  

Dále má správce kontrolující osobě povinnost předávat vyúčtování, zprávy a další informace a doklady o svěřenském fondu, pokud o ně přímo požádá. Osoba s právním zájmem může také navrhnout, aby některé jednání bylo správci fondu uloženo nebo naopak zakázáno. Zároveň se tato osoba může dovolat neplatnosti právního jednání, pokud jím správce poškozuje svěřenský fond nebo právo obmyšleného.  

 

Rozhodnutí soudu  

Soud tento návrh prověří a bude jednat v zájmu svěřenského fondu místo správce, pokud to bude na přechodnou dobu nutné. Ve zvláštních případech mohou mít kontrolní působnost i další osoby nebo orgány veřejné moci. Vždy je zde totiž nutné zohlednit konkrétní svěřenský fond, jeho účel a uložené prostředky. Svěřenské fondy jsou u nás v ČR poměrně novým institutem a mnoho lidí se tak v jejich problematice nevyzná. Pokud se tedy rozhodnete pro správu fondu nebo ho budete chtít založit, určitě si dobře nastudujte příslušnou legislativu.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!