Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Jak funguje svěřenský fond

Podívejte se, jak funguje svěřenský fond. O jeho funkcích si můžete přečíst celou řadu článků. Fungování svěřenského fondu není příliš složité a pokud plánujete uložení větší finanční částky, kterou nezamýšlíte v dohledné době vybírat, může být právě tento fond dobrou volbou. Protože se nejedná o prověřený prostředek, tak v mnoha lidech budí nejistotu a nedůvěru. Ačkoliv se u nás v ČR může využívat teprve od začátku roku 2014, tak v zahraničí není velkou novinkou.  

 

Způsoby vzniku svěřenského fondu  

Svěřenský fond může dle nového občanského zákoníku vzniknout několika způsoby. Tím prvním je vyčlenění majetku a druhý pořízení pro případ smrti. Jestliže vy sami budete svěřenský fond zřizovat, budete v roli zakladatelem. Tím může být fyzická nebo právnická osoba, která se rozhodne majetek vyčlenit.  

K založení budete potřebovat veřejnou listinu. Bohužel je založení svěřenského fondu poměrně časově i finančně náročnou záležitostí, a pokud si s ním nevíte rady, vyplatí se tuto činnost svěřit do rukou odborníka, který hravě vše potřebné zařídí za vás.  

 

Svěřenský fond a uložení majetku  

Jakmile máte svěřenský fond založený, můžete do něj převést část svého majetku. Tímto okamžikem se vzdáváte jakýchkoliv práv na něj. Vlastnická práva tak nabude samotný svěřenský fond, o jehož majetek se nyní bude starat správce. Přičemž sám fond nevystupuje ani jako fyzická ani jako právnická osoba.

Vyčleníte tak majetek, který lze tímto způsobem například chránit před případnými věřiteli. Navíc si ho můžete i odečíst od daňového základu nebo jej takto efektivně ukrýt, protože si ho nikdo nespojí s vaším jménem. Majetek bude ve veškerých registrech veden pod správcem svěřenského fondu.  

V praxi se setkáváme s několika typy těchto fondů. Jedná se o fond soukromý, veřejně prospěšný nebo založený z důvodu investování za účelem dosažení zisku. Jeden fond může mít i více správců a správcem dokonce může být i sám zakladatel (není to však povinností, u více správců je to spíše zvykem). Činnost fondu tak sleduje správce, zakladatel i obmyšlený. Mohou k tomu být určeny i další osoby.  

Fungování svěřenského fondu upravují kromě občanského zákoníku také různé evropské směrnice, které tak brání praní peněz a zneužívání finančních prostředků. 

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!