Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Jak založit svěřenský fond

Založení svěřenského fondu vyžaduje poměrně velkou finanční investici a také je velmi časově náročné. Jelikož jsou svěřenské fondy v naší legislativě zavedeny relativně nově, tak jen málokdo s nimi má nějaké velké zkušenosti.

Proto se většinou vyplatí tuto činnost svěřit spíše specialistovi, který si za založení samozřejmě nechá něco zaplatit, ale zároveň vy budete mít jistotu, že vše proběhne v souladu s legislativou a nebudete muset touto činností trávit více času, než kolik je opravdu nutné.  

Pro založení svěřenského fondu musíte správně vyplnit veškeré požadované náležitosti. Jakmile je váš fond schválen, bude vám vydána veřejná listina, která bude obsahovat další nezbytné informace a pravidla. Ta se dají využít pro svěřenecký fond jakéhokoliv zaměření. Změny u fondu, které by se prováděly až později, jsou zpravidla velmi složité, proto se vyplatí být opravdu obezřetný a již při první žádosti o založení vyplnit všechno správně.  

 

Statut svěřenského fondu  

V souvislosti se založením svěřenského fondu můžeme mluvit o tzv. statutu svěřenského fondu, který povinně obsahuje několik náležitostí. Tou první je označení neboli jméno svěřenského fondu, dále se jedná o označení majetku, s nímž je fond tvořen ke svému vzniku, vymezení účelu, podmínky pro plnění, údaj o době trvání, pokud si fond zřizujete na dobu určitou (jinak může být zřízen i na dobu neurčitou, maximální doba jeho platnosti je ale 100 let). Nesmí chybět ani obmyšlená osoba nebo osoby, pokud jej jich více. Ty po určitém čase obdrží ze svěřenského fondu plnění. Také můžete určit způsob, jakým jim bude majetek vyplacen.  

Výše majetku svěřenského fondu není nijak omezena. Běžně se zakládají také fondy s kapitálem pouhá 1 Kč, které poté mohou získávat majetek dalších subjektů. Fond není ani fyzickou ani právnickou osobou a vystupuje tedy jako samostatná jednotka, na kterou se nevztahují žádná z ustanoveních pro tyto osoby.    

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!