Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Majetek svěřenského fondu

Majetek svěřenského fondu nabývá různých podob. Jestliže chcete fond založit, určitě vás bude zajímat, co vše může tvořit jeho majetek. Ať už jej zakládáte pro potřeby vašich blízkých nebo například jako charitativní organizaci, určitě byste měli vědět, na co vše musíte dbát, pokud do něj budete nějaký majetek ukládat. Právě za účelem schraňování majetku se svěřenské fondy dnes nejčastěji zakládají.  

 

Úprava v občanském zákoníku  

Co se týká majetku fondu, tak občanský zákoník jeho úpravu neobsahuje a tedy příliš neřeší, co vše je možné do majetku vložit. Obecně však můžeme přihlédnout k samotné definici majetku, z níž vyplývá, že do svěřenského fondu můžete uložit pouze majetek, který vlastníte. Rozhodně tedy zde nemůžete ukládat nějaký cizí majetek, na který nemáte žádná nároková práva. Do svěřenského fondu může být uložen majetek movitý, nemovitý i finanční. Právě peníze jsou často předmětem svěřenského fondu.  

Při vkládání majetku do svěřenského fondu nesmí být porušeno například omezení převoditelnosti. Pokud by se tak stalo, majetek by nemohl být zařazen a fond by díky tomu vůbec nevznikl. Na tuto problematiku si tedy dejte opravdu dobrý pozor.  

 

Výhody uložení majetku do svěřenského fondu  

Uložení majetku ve fondu má mnoho výhod, obzvlášť pokud podnikáte, nebo se ocitáte ve finančně náročné situaci. Majetek ve fondu totiž nemůže být postižen exekucí nebo insolvencí. Pokud tam tedy něco uložíte a přijde na vás exekutor, tento majetek si nemůže nárokovat. Jedná se totiž o majetek, který v současnosti nikomu nepatří - patří pouze svěřeneckému fondu a ten nemá právní subjektivitu.    

Jde tedy o dobrý způsob, jak ochránit svůj majetek nejen před případnou exekucí, ale i před věřiteli, kteří mohou vymáhat své neuhrazené pohledávky. Pokud si ale svěřenský fond vytvoříte až v době, kdy již dluhy máte a očekáváte exekuci, může to být soudem napadnutelné a věřitelé se proti takovému jednání samozřejmě mohou bránit. Majetek je ideální do fondu vložit hned k době jeho vzniku.    

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!