Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Potřebné dokumenty ke svěřenskému fondu

Založení a vznik svěřenského fondu se pojí s celou řadou dokumentů, které je nutné k této příležitosti vyhotovit. Jestliže si nevíte rady s tím, co vše je nezbytné připravit, máme pro vás stručný přehled těch nejzákladnějších dokumentů, bez nichž se založení žádného svěřenského fondu nemůže obejít. Jelikož jsou svěřenské fondy poměrně novou záležitostí v naší legislativě, pro mnoho lidí jsou dosud velkou neznámou.  

 

Smlouva o svěřenském fondu  

Svěřenský fond může vzniknout několika způsoby a tím prvním je smlouva (druhým pak pořízení pro případ smrti, v rámci kterého zakladatel fondu vyčlení majetek a stanoví jeho účel).  

Smlouva o vytvoření svěřenského fondu se nezapisuje do žádného veřejného rejstříku, jelikož podléhá základní soukromoprávní úpravě v občanském zákoníku. Je však důležité, aby s ní všechny zúčastněné subjekty souhlasili. Smlouva také musí splňovat všechny požadované náležitosti, které zákon stanovuje. Její vzory najdete určitě na internetu nebo si ji také můžete nechat připravit specialistou.  

 

Statut svěřenského fondu  

Opravdu základním dokumentem fondu je jeho statut, podle kterého probíhá jeho správa. Má formu veřejné listiny, ačkoliv se také nezapisuje do žádného veřejného rejstříku. Náležitosti jsou v minimálním rozsahu vymezeny v občanském zákoníku. Co se týká další úpravy, tak tu si zakladatel může uzpůsobit svým představám. Doporučujeme podrobnou a komplexní úpravu práv a povinností jednotlivých stran právě ve statutu, který také zajišťuje optimální dozor.  

Co se týká konkrétních náležitostí statutu jedná se například o označení svěřenského fondu a majetku, který ho tvoří, dále se vymezuje jeho účel, podmínky pro plnění, údaj o době vzniku a trvání nebo se uvádí obmyšlená osoba, jíž mají peníze ze svěřenského fondu připadnout. I se sepsáním statutu vám pomůže například notář. Svěřenský fond si tak můžete založit i bez jakýchkoliv větších znalostí dané problematiky.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!