Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Registrace svěřenského fondu u správce daně

Jestliže chcete založit svěřenský fond, musíte ho i zaregistrovat. Pokud jej nezaregistrujete, nemůže samozřejmě ani vzniknout. Jelikož problematika svěřenských fondů je poměrně nová, tak mnoho lidí neví, jak správně potřebné kroky podniknout. V těchto případech je tedy často vhodné kontaktovat specialistu, který pro vás připraví všechny nezbytné dokumenty a registraci spolu se založením vašeho svěřenského fondu tak maximálně usnadní.  

 

Registrační řízení dle daňového řádu  

Registrační řízení v oblasti svěřenských fondů probíhá podle metodiky dodané Generálním finančním ředitelstvím. V metodice je uvedeno, že všechny svěřenské fondy mají povinnost registrace dle daňového řádu, ačkoliv se nejedná o právnické osoby, tak daňová správa na ně hledí, jako by se jednalo o kteroukoliv jinou obchodní korporaci. Postup registrace je tedy obdobný jako u jiné právnické osoby - obchodní korporace.  

Nedílnou součástí této přihlášky je také kopie statutu svěřenského fondu a dokladu o datu jeho vzniku. Při registraci se také uvádějí informace týkající se správců fondu. Poté správce daně vydá rozhodnutí o registraci dle daňového řádu a svěřenskému fondu přidělí vlastní identifikační číslo. Povinnost registrovat se pro fondy vyplývá z daňového řádu. Na finančním úřadě je nutné vyplnit tiskopis, který tam je připraven spolu s pokyny.   

 

Kde svěřenský fond registrovat?  

Protože svěřenský fond nemá uvedené žádné sídlo, mnoho jeho zakladatelů řeší, kde správně ho registrovat. Místně příslušný je v tomto případě finanční úřad pro hlavní město Praha. Není tedy podstatné, kde vy jako zakladatel žijete. Obraťte se tedy na finanční úřad v Praze. Spravujícím územním pracovištěm je v tomto případě Územní pracoviště pro Prahu 7.  

Jelikož lidé nezakládají svěřenské fondy příliš často, tak nehrozí, že by tento finanční úřad nezvládl vyřídit všechny požadavky. Pokud je ale součástí svěřenského fondu nemovitost, obraťte se na správce daně z obvodu, ve kterém se tato nemovitost nachází (obdobně jako u daně z nemovitostí).  

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!