Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Regulace svěřenských fondů na našem trhu

Činnost svěřenských fondů podléhá legislativě ČR. Upravuje ji nejen samotný občanský zákoník, ale jeho regulaci zajišťuje Česká národní banka. Vzniká totiž nejen dle občanského zákoníku, ale i podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech. Regulaci v tomto ohledu můžeme vnímat celoevropsky, jelikož dohled odpovídá pravidlům celé Evropské unie, které se aplikují pro kapitálový trh.  

 

Svěřenské fondy a regulace na evropském trhu  

Zatímco v ČR jsou svěřenské fondy poměrně mladou záležitostí, v Evropě jsou státy, jejichž občané je zakládají a využívají již po delší čas. Je tedy nutné například, aby ke každému svěřenskému fondu byl stanoven nějaký správce, který bude vykonávat dohled nad činností fondu a spravovat jej.  

Jelikož fondy mohou sdružovat majetek ve stovkách tisíc i v milionech, který je určen k různým účelům (nejen pro osobní využití), je kontrola opravdu namístě. U nás v ČR je na správce fondu stanoven pouze jeden požadavek, a to že se musí jednat o osobu starší 18 let. Ta se musí o majetek starat s péčí řádného hospodáře. Pokud by to bylo jinak a bylo ji prokázáno nehospodárné jednání, hrozí jí postih.  

 

Odpovědnost za činnost svěřenského fondu  

Všechny zúčastněné osoby mají tak velkou odpovědnost - především správce. I proto je tato činnost zpravidla prováděna za úplatu. Co se týká porovnání svěřenského fondu s fondy pro kolektivní investování, je zde určitě regulace mírnější, jelikož fond není určen pro širokou investorskou veřejnost. Je tedy možné využívat celou řadu investičních nástrojů, které se pojí třeba i s nižšími náklady.  

Svěřenský fond může být v tomto ohledu založen i jako kvalifikovaný fond určený ke shromažďování majetku za účelem investování. Má to velkou výhodu v tom, že peníze jsou odděleny a není tedy nutné do investic zapojovat soukromý nebo firemní majetek. Investice se dají nabízet pravidelně a pokud je investiční strategie zajímavá, svěřenský fond neomezuje zakladatele ve využití prostředků.    

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!