Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Svěřenský fond dle občanského zákoníku

Úprava svěřenských fondů se nachází v zákoně č. 89/2012 Sb. Jedná se o nový občanský zákoník, který nabyl účinnosti od 1.1.2014 a právě od této doby je u nás možné zakládat svěřenské fondy. Do té doby to možné nebylo. Pokud byste chtěli vlastnit svěřenský fond předtím, museli byste si založit nějaký v zahraničí, kde benefity těchto fondů mohli lidé využívat již dříve. I díky tomu, že se v našem právu jedná o novinku, nejsou zde svěřenské fondy zatím rozšířené.  

 

Základní ustanovení v občanském zákoníku  

Občanský zákoník fondy upravuje od § 1448, konkrétně v Oddílu 4 - Svěřenský fond. Nachází se zde ustanovení o samotném fondu i o osobách, které v souvislosti s fondem vystupují. Nejprve je vymezeno, co to svěřenský fond je, jak vzniká a za jakým účelem může být založen. Dočtete se zde také, jak musí být označen nebo co to je jeho "statut". V zákoně je také definováno, co minimálně musí statut svěřenského fondu obsahovat a že vyžaduje formu veřejné listiny.  

Další část se zabývá správou veřejného fondu a tím, kdo tuto správu může provádět. Je zde tedy definován správce, obmyšlený a také zakladatel, který mnohdy nemá žádnou jinou roli, než že fond pouze založí. Vůbec nemusí v souvislosti s fondem vystupovat, což může být chápáno jako jedna z velkých výhod fondu.  

Velká část zákoníku se věnuje obmyšlené osobě, které náleží plnění ze svěřenského fondu, nebo také dohledu nad správou, který je velmi důležitý, jelikož někdo musí fond řídit ve prospěch právě obmyšlené osoby. Nakonec občanský zákoník blízce řeší také zánik svěřenského fondu, který může proběhnout dosažením účelu, pro který byl fond zřízen, nebo také uplynutím doby. Jestliže se fond zřizuje na dobu neurčitou, maximální platnost je zde 100 let.  

Svěřenské fondy upravuje také legislativa Evropské unie, proto pokud si chcete vlastní fond založit, určitě se vyplatí projít veškeré zákony, které by pro vás mohly být komplikací. Pokud při založení zvolíte například nesprávné postupy, tak se celý proces výrazně prodraží a také zpomalí. I proto je vhodné tuto činnost často svěřit specialistovi.    

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!