Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Vznik svěřenského fondu

U obchodních korporacích můžeme rozlišit založení a vznik společnosti. Co se týká svěřenského fondu, tak tyto dvě činnosti velmi splývají. Můžeme však říci, že vznik na založení úzce navazuje. Při založení svěřenského fondu si vše důležité promyslíte a vyplníte jeho statut. Je určitě dobré vědět, že svěřenský fond může založit úplně každý bez ohledu na to, zda se jedná o fyzickou nebo o právnickou osobu. Stačí jen vyčlenit svůj soukromý či obchodní majetek.  

 

Jak vzniká svěřenský fond  

Svěřenský fond nejčastěji vzniká vyčleněním majetku z vlastnictví zakladatele. To znamená, že máte dostatečný kapitál a jeho část se tedy rozhodnete uložit na bezpečné místo, kde k němu nemá nikdo přístup a nemůže jej tedy utratit. Vyčlenění majetku se provádí smlouvou, která se uzavře mezi zakladatelem a správcem svěřenského fondu. Druhou možností, kterou zákon připouští, je závěť (fond v tomto případě vzniká v návaznosti na dědictví, do něhož nevstupuje).  

Pro vznik fondu je nejvíce důležitá ona uzavřená smlouva. která musí mít všechny nezbytné zákonem stanovené náležitosti, jinak není platná. Smlouva by měla definovat v první řadě účel fondu, který může být soukromý nebo veřejně prospěšný. Při vzniku se správce fondu zaváže, že bude tento majetek držet a spravovat a zakladatel ustanoví tzv. statut fondu, který proběhne formou notářského zápisu. Statut fondu je jednostranné prohlášení, které souvisí se založením a opět má zákonem dané náležitosti.  

Samotné uzavření smlouvy je velmi důležité, jinak nemůže vzniknout. Spolu se vznikem svěřenského fondu můžeme pozorovat vznik odděleného a nezávislého vlastnictví majetku, který musí spravovat jmenovaný správce. Vlastnická práva vykonává vlastním jménem. Pokud ale přijde řeč na majetek fondu, tak ten patří jen a pouze pod něj a zůstává vedený v anonymitě. Fond po svém vzniku, rozhodně ne dříve, může působit v celé škále oblastí.  

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!