Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Zdaňování svěřenských fondů

Se svěřenskými fondy souvisí také neodmyslitelně problematika daní. Pokud tedy nějaký svěřenský fond zakládáte, určitě byste ji měli vzít v potaz. V první řadě je nezbytné registrovat se u svého správce daně. Tím je v případě movitého majetku finanční úřad pro Prahu. Jestliže ale do majetku vkládáte i nějakou nemovitost, bude vám správce daně přidělen dle toho, kde se vaše nemovitost nachází.  

V tomto příspěvku vám vysvětlíme v jakých případech a kdy přesně má svěřenský fond povinnost platit daně. Co se týká zahraničí, tak zde jsou svěřenské fondy oblíbené i proto, že daně, které s nimi souvisejí, jsou opravdu jenom minimální a téměř se neplatí. Nízkému zdanění zde podléhá jak zisk, tak i výplata majetku obmyšlené osobě. U nás v Čechách tomu je ale jinak.  

 

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Daň z příjmů právnických a fyzických osob  

Jestliže jako obmyšlený získáte majetek ze svěřeneckého fondu, budete ho muset zdanit daní z příjmů právnických osob. V ČR tedy neplatí, že by tyto příjmy byly něčím výhodnější. Daň je aktuálně ve výši 19 % a je zajímavostí, že jí majetek svěřeneckého fondu podléhá navzdory tomu, že se nejedná o právnickou osobu.  

Stejně tak je zdaňován případný zisk, který fond vykáže. Sazba se do budoucna může samozřejmě změnit - zvýšit nebo i snížit. Samotné vložení movitého majetku do svěřenského fondu však není předmětem daně a nedaní se. Pokud se ale rozhodnete vložit nemovitost, musíte zaplatit daň z nabytí nemovitých věcí.  

Dani z příjmů podléhá také případná výplata obmyšlené osobě. Považuje se za ostatní příjem a je tedy daněna sazbou 15 %. Nedaní se jenom fond, který je tvořený pro případ smrti. Jestliže ale pravidelně dostáváte z fondu nějakou rentu, samozřejmě to nebude bezplatné. Pokud tedy zakládáte třeba jen za ochranou svého majetku, vyplatí se vám propočítat, zda se vám to opravdu vyplatí. Pokud totiž peníze někomu odkážete například jen v rámci dědictví, nic z nich státu odvádět nebude.    

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!