Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

SEO optimalizace

 

Název je zkratkou z anglického Search Engine Optization. Jedná se o metodiku vytváření a upravování webových stránek tak, aby jejich obsah a forma byly optimální pro zpracování v internetových vyhledávačích.  Protože každý uživatel samozřejmě věnuje pozornost jen několika prvním odkazům.

 

Cílem SEO optimalize je poté získat co nejlepší umístění ve vyhledávači a tím samozřejmě větší návštěvnost stránek. Internetový vyhledávač za pomocí robotů v různých periodách stahuje obsahy webových stránek a ty analyzuje, indexuje a rozkládá. Přesné algoritmy rozkladu jsou však tajemstvím dané společnosti. Základním principem je však do jaké míry podle algoritmu vyhledávacího robota splňuje daná stránka očekávání vyhledávajícího uživatele.

 

Hlavní metody SEO optimalizace

  • Kvalitní a unikátní obsah stránek

Vaše webové stránky by měli mít kvalitní, pravidelně aktualizovaný obsah stránek, kde uživatel najde přesně to, co potřebuje - informace o společnosti, výrobcích, službách atd.

  • Používání (X)HTML značek – tagů podle normovaných předpisů

Tvůrce stránky by měl používat sémantický i syntaktický zápis značek pro daný jazyk. Vyhledávače přikládají takovému textu větší význam – zvýrazněním nadpisu, zjistí vyhledávač důležitost nadpisu.

  • Krátká a neměnná URL adresa

Krátkou URL adresou zvýšíte zájem jiných uživatelů stránku sdílet nebo na ni odkazovat. Dlouhá a nesrozumitelná adresa se těžko pamatuje a od odkazování často odrazuje.

  • Titulky, nadpisy a popisy stránek

V titulku objektů vždy uvádějte konkrétní popis a místo obecných pojmů Úvodní stránka se snažte použít klíčové slova.

  • Zpětné odkazy

Hodnocení stránky se zvyšuje, pokud je na ni odkazováno z jiných webů. Odkazy však musí s danou stránkou souviset a poskytovat relevantní obsah.

  • Klíčové slova

Používání klíčových slov v metaznačce, získá Vaše stránka další plusové body. Klíčová slova by se měli objevovat i v obsahu stránky. 

 ready made společnosti

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!